قالَ رَسُولُ اللّه ِ صلي الله عليه و آله: وَ اَفْضَلُ الْعِبادَةِ اِنْتِظارُ الْفَرَجِ. رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: برترين عبادت انتظار فرج است.
معاونت آموزش و امور واحدهای آموزشی

معاون آموزش و امور واحدهای آموزشی: محمدرضا عربزاده(32510017)

کارشناس امور واحدهای آموزشی: محمدمهدی حسنی‏سعدی(32526748)

کارشناس آموزش:محمدمهدی باقری(32530480)

کارشناس آموزش:سیدتقی مهدوی(32530480)

معاونت پژوهش

معاون پژوهش: علیرضا انجم‏شعاع(32535208)

دبیر جشنواره استانی علامه حلی (ره): علیرضا انجم‏شعاع(32535209)

کارشناس کتابخانه: رضا مختارآبادی(32535209)

معاونت تبلیغ

معاون تبلیغ:عباس رضایی(32514686)

کارشناس تبلیغ:سیدقاسم معصومی لاری( 32510016)

معاونت تهذیب

معاون تهذیب:احمد مؤمنی(32535211)

کارشناس قرآن و عترت: فرهاد معافی(32510017)

همکار تهذیب: ضیاءالدین مرادی(32535211)

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

معاون منابع انسانی و پشتیبانی: مسعود کمالی(32535214)

کارشناس پشتیبانی: محمود محمدحسنی‏زاده(32535215)

امین مالی و حسابدار: محسن هاشمی(32535219)

کارشناس فنی: رسول صباحی (- )

معاونت امور طلاب و دانش آموختگان

معاون امور طلاب و دانش آموختگان: روحالله زمزمزاده(32526749)

کارشناس امور طلاب و دانش آموختگان:عباس آزادی(32526749)