قالَ رَسُولُ اللّه ِ صلي الله عليه و آله: وَ اَفْضَلُ الْعِبادَةِ اِنْتِظارُ الْفَرَجِ. رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: برترين عبادت انتظار فرج است.
معاونت آموزش و امور واحدهای آموزشی

معاون آموزش و امور واحدهای آموزشی: محمدرضا عربزاده (32478412)

کارشناس امور واحدهای آموزشی: محمدمهدی حسنی‏ سعدی (32478442)

کارشناس آموزش: سیدتقی مهدوی (32478420)

معاونت پژوهش

معاون پژوهش: علیرضا انجم ‏شعاع (32535208)

دبیر جشنواره استانی علامه حلی (ره): علیرضا انجم‏ شعاع (32469631)

معاونت تبلیغ

معاون تبلیغ: عباس رضایی (32473177)

کارشناس تبلیغ:سید قاسم معصومی لاری( 32473177)

همکار تبلیغ : علی رحمانی (32473177)

معاونت تهذیب

معاون تهذیب:احمد مؤمنی (32472760)

همکار تهذیب: علی لطفعلی زاده (32535214)

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

معاون منابع انسانی و پشتیبانی: مسعود کمالی (32469632)

کارشناس پشتیبانی: محمود محمدحسنی‏ زاده (32473157)

امین مالی و حسابدار: محسن هاشمی (32469632)

معاونت امور طلاب و دانش آموختگان

کارشناس مسئول امور طلاب و دانش آموختگان: منصور متقی (32473157)

همکار امور طلاب: جواد جسمانی (32473157)